Uslovi korištenja

Ovi uslovi korištenja (zajedno s dokumentima navedenim u njemu) govore o uslovima korištenja na kojima možete koristiti našu web stranicu www.prilika.ba, bilo kao gost ili registrovani korisnik, kao fizičko lice (npr. student ili diplomirani student) ili pravno lice (poput univerziteta, firme ili druge organizacije). Upotreba naše stranice uključuje pristup, pregled ili registraciju za upotrebu naše stranice i pretplatu na usluge koje pružamo.

Molimo pročitajte ove uslove korištenja pažljivo prije nego što počnete koristiti našu web stranicu, jer će se oni primjenjivati na vaše korištenje naše web stranice. Preporučujemo da ispisujete kopiju ovog teksta za buduću upotrebu.

Korištenjem naše web stranice potvrđujete da prihvatate ove uslove korištenja i da se slažete s istim.Ako se ne slažete s ovim uslovima korištenja, ne trebate koristiti našu web stranicu.

Ostali važeći uslovi

Sljedeći dodatni uslovi (koji se mogu spominjati u ovim uvjetima korištenja) također se primjenjuju na vaše korištenje naše web stranice:

Naša Pravila o privatnosti koja određuju uslove pod kojima obrađujemo sve lične podatke koje prikupljamo od vas ili koje nam vi dajete. Korištenjem naše web stranice pristajete na takvu obradu i tvrdite da su svi podaci koje dajete tačni.
Naša Pravila o prihvatljivoj upotrebi koja određuju dopuštene upotrebe i zabranjene upotrebe naše web stranice. Kada koristite našu web stranicu, morate se pridržavati ovih pravila.
Naša Politika o kolačićima, koja sadrži podatke o kolačićima na našoj web stranici.

Ako se pretplatite na bilo koju uslugu na našoj web stranici, na pretplate se primjenjuje naš Korisnički ugovor.

Informacije o nama

www.prilika.com je web stranica kojom upravlja “Prilika“, registrovani obrt u Bosni i Hercegovini pod brojem OIB:__________. Nalazimo se na adresi Grbavička 113, 71000 Sarajevo.  

Izmjene ovih uslova

Možemo revidirati ove uslove korištenja, u cjelosti ili djelimično, u bilo kom trenutku tako što ćemo izmijeniti ovu stranicu bez prethodne najave.

Povremeno provjerite ovu stranicu da biste primili obavijest o bilo kakvim izmjenama, jer su za vas obvezujuće od trenutka objavljivanja. Vaša daljnja upotreba naše web stranice nakon bilo kakvih promjena, smatrat će se prihvatanjem istih.

Pristup našoj web stranici

Naša je stranica dostupna besplatno. Možete odabrati hoćete li iskoristiti jedan od premium programa koji nudimo pojedincima i firmama, plaćanjem pretplate kao što je opisano u skladu s uslovima Ugovora o korisniku.

Da biste koristili određene usluge na našoj web stranici, morate se registrovati. Prilikom registracije, morate kompletirati korisnički profil i dodati najmanje jedan račun na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest ili YouTube) koji pripada vama. Firmama će biti vidljivi samo kompletirani i aktivirani profili fizičkih lica. Određene informacije na vašem profilu mogu biti vidljive ostalim Prilika.ba korisnicima koje pratite, u skladu sa odlukama o privatnosti koje donesete u postavkama vašeg računa. Možete urediti određene podatke na svom profilu putem svog računa i možete ograničiti ko je u mogućnosti da pregleda određeni sadržaj koji objavite na svom profilu. Čak i ako je vaš profil privatan, drugi korisnici i dalje mogu pregledati vaše osnovne podatke o profilu (uključujući vašu sliku, broj pregleda i pratitelja, bilo da imate premium pretplatu, državljanstvo, trenutnu lokaciju, poznavanje jezika i uglednu referentnu ocjenu). Potpuni detalji profila otkrivaju se drugim korisnicima tek kada ih ti korisnici prate. Slažete se da ćete pružiti istinite, tačne i potpune podatke o svom profilu i svim registracijama i drugim obrascima kojima pristupate na našoj web stranici ili nam ih dostavite, te se slažete da ažurirate vaše podatke kako biste održali njegovu istinitost, tačnost i potpunost (uključujući, ali ne ograničavajući se na detalje, koji se tiču ​​bilo kakvih aranžmana o financiranju dostupnih studentima koji učestvuju u odnosu na postavljene mogućnosti). Slažete se da nećete pružati i ispravljati nikakve podatke o vašoj lokaciji, vašem poslu, vašim vještinama ili uslugama koje vam pruža, a koje su ili postaju lažne ili zavaravajuće. Pridržavamo pravo deaktivirati račun bilo kojeg korisnika koji krši ovu odredbu i zabraniti njihovu upotrebu ove stranice u budućnosti.

Ne garantujemo da će naša web stranica ili bilo koji sadržaj na njoj uvijek biti dostupan ili biti neprekidan. Pristup našoj web stranici je privremeno dopušten. Možemo obustaviti, povući, obustaviti ili promijeniti sve ili bilo koji dio naše veb stranice bez prethodne najave. Nećemo vam odgovarati ako iz bilo kojeg razloga naša web stranica nije dostupna u bilo koje vrijeme ili u bilo kojem periodu.

Odgovorni ste za pravljenje svih aranžmana koji su potrebni da biste imali pristup našoj stranici. Također ste odgovorni za osiguravanje da sve osobe koje pristupe našoj web stranici putem vaše internetske veze budu svjesne ovih uslova korištenja i drugih važećih uslova i da ih poštuju.

Vaš račun i šifra

Ako odaberete ili vam se pruži korisnički identifikacijski kod, šifra ili bilo koji drugi podatak u sklopu naših sigurnosnih postupaka, takve podatke morate tretirati kao povjerljive i ne smijete ih otkriti bilo kojoj trećoj strani ili dopustiti bilo kojoj drugoj osoba koja koristi ili dijeli vaš račun. Ovlašćujete „Priliku“ da pretpostavlja da je svaka osoba koja koristi našu stranicu s vašom šifrom ili vi ili ovlaštena za vas.

Imamo pravo u bilo kojem trenutku onemogućiti bilo koji korisnički identifikacijski kod ili šifru ako po našem razumnom mišljenju niste poštivali nijednu od odredbi ovih uslova upotrebe.

Ako znate ili sumnjate da bilo ko osim vas zna vaše podatke za prijavu ili šifru, morate odmah promijeniti šifru putem opcije „Promijeni šifru“ na našoj web stranici. Nadalje se slažete da nećete koristiti podatke za prijavu nijednog drugog korisnika web stranice i da nikome ne dozvoljavate da koristi vaše podatke za prijavu.

Pravo intelektualne svojine

Vlasnik smo ili davalac licence svih prava intelektualnog vlasništva na našoj web stranici i u materijalu objavljenom na njoj, uključujući, bez ograničenja, grafike, tekst, ilustracije, logotipe, zaštitne znakove, fotografije, video zapise i audio sadržaj. Ta djela zaštićena su zakonima o autorskim pravima i ugovorima širom svijeta. Sva su takva prava zadržana i ništa se u tim uslovima ne smatra licencom za takva prava. Svako kopiranje, preraspodjela, reprodukcija, prijenos, preoblikovanje ili izmjena dijela ili svih sadržaja naše web stranice u bilo kojem obliku strogo je zabranjeno, osim u mjeri u kojoj to dopušta ovaj odjeljak.

Možete preuzeti jednu kopiju i preuzeti lične izvode bilo koje stranice s naše web stranice radi vaše lične upotrebe i možete skrenuti pažnju drugih u vašoj organizaciji na sadržaj objavljen na našoj web stranici.

Ne smijete na bilo koji način mijenjati kopije materijala koji ste odštampali ili preuzeli i ne smijete koristiti ilustracije, fotografije, video ili audio sekvencije ili bilo kakvu grafiku odvojeno od bilo kojeg pratećeg teksta.

Naš status (i status svih identifikovanih autora) kao autora sadržaja na našoj web stranici uvijek se mora priznati.

Ne smijete koristiti bilo koji dio sadržaja na našoj web stranici u komercijalne svrhe, bez da steknete dozvolu za to od nas ili naših davalaca licence.

Ako ispisujete, kopirate ili preuzimate bilo koji dio naše web stranice kršeći ove uslove korištenja, vaše pravo korištenja naše web stranice odmah će prestati i morate po našoj želji vratiti ili uništiti bilo kakve kopije materijala koji ste napravili.

Nema oslanjanja na informacije

Mi možemo povremeno ažurirati našu web stranicu i u bilo kojem trenutku možemo promijeniti sadržaj. Iako ulažemo razumne napore da ažuriramo podatke na našoj web stranici i pružimo potpune detalje o raspoloživim mogućnostima, imajte na umu da bilo koji sadržaj na našoj web stranici može u svakom trenutku zastarjeti, a mi nemamo obavezu da ih ažuriramo.

Sadržaj na našoj web stranici pruža se „onakav kakav je“ samo za opće informacije. Ne dajemo nikakvu garanciju, bilo izričite ili implicirane, u vezi sa kvalitetom, sigurnošću, istinom ili tačnošću ili zakonitošću bilo koje od objavljenih informacija ili mogućnosti; kvalifikacije, pozadina, pouzdanost ili identitet korisnika; sposobnost bilo kojeg pružatelja usluga da isporuči objavljene usluge ili mogućnosti; točnost detalja o aranžmanima finansiranja koji su na raspolaganju studentima za sve objavljene mogućnosti; ili da će naša web stranica ili bilo koji sadržaj na njoj udovoljiti vašim zahtjevima ili biti tačni, pouzdani, potpuni ili ažurni.

„Prilika“ ne nudi dostupne obrazovne prilike ili programe, ne nudi bilo kakvu financijsku podršku, stipendije ili druge prilike objavljene na našoj web stranici, niti izravno uvodi ili pomaže u usklađivanju poslodavaca s ​​odgovarajućim kandidatima. Nismo stranka u dogovorima između poslodavaca i studenata ili diplomanata i ne preuzimamo odgovornost za postove, prijedloge, screening, odabir, participaciju ili troškove prijave ili troškove, vizne potrebe, obavljanje mogućnosti, radni aranžman ili bilo koji drugi aspekt svih odnosa pokrenutih kao rezultat korištenja naše web stranice. Mi samo stavljamo web lokaciju na raspolaganje kako bismo olakšali kontakt između poslodavaca i kandidata i omogućili korisnicima da prepoznaju i utvrde prikladnost mogućnosti i kandidata za sebe.

Ako naša web stranica sadrži linkove do drugih web stranica i resursa koje pružaju treće strane, te se veze daju samo za vaše informacije i ne podrazumijevaju odobrenje tih web stranica i resursa od nas. Mi nemamo kontrolu nad sadržajem, tačnošću ili uslugama koje pružaju te web stranice ili resursi. Oni nisu namijenjeni iznosima savjeta na koje bi se trebali oslanjati i preuzimate svu odgovornost i rizik koji proizlaze iz vašeg korištenja ili oslanjanja na takve stranice i resurse.

Prije nego što poduzmete bilo kakvu akciju na temelju sadržaja na našoj web stranici, morate se direktno obratiti nadležnom kreatoru prilika za službene i ažurne informacije i upute o mogućnostima predstavljenim na našoj web stranici (koje se u bilo kojem trenutku mogu promijeniti), ili se prijaviti ili zatražiti takve prilike. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad pouzdanošću informacija koje pružaju bilo koje treće strane i svako oslanjanje na takve informacije strogo je na vlastiti rizik.

Ograničenje naše odgovornosti

U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, isključujemo sve uslove, garancije, izjave ili druge uslove koji se mogu primijeniti na našu web stranicu ili bilo koji sadržaj na njoj, bilo izričit ili podrazumijevan.

Nećemo biti odgovorni ni za jednog korisnika za bilo kakav gubitak ili štetu, bilo u ugovoru, odštetnom postupku (uključujući nepažnju), kršenju zakonske dužnosti ili na drugi način, čak i ako je to predvidljivo ili smo bili informisani o mogućnosti takvog gubitka ili štete, koja proizlazi ispod ili u vezi sa:

  • korištenjem ili nemogućnošću korištenja naše web stranice;
  • bilo kakvim negativnim ili klevetničkim komentarima koje su o vama dali vaši korisnici;
  • korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj prikazan na našoj web stranici; ili
  • prekidom servisa, oštećenjem računara ili kvar sistema.

Ako ste poslovni korisnik, imajte na umu da posebno nećemo biti odgovorni za:

  • gubitak dobiti, podataka, prodaje, poslovanja ili prihoda;
  • gubitak predviđene uštede;
  • gubitak poslovne mogućnosti, dobre volje ili reputacije; ili
  • bilo koji indirektni ili posljedični gubitak ili oštećenje.

Ako ste fizičko lice, imajte na umu da našu web stranicu pružamo samo za kućnu i privatnu upotrebu. Slažete se da nećete koristiti našu web stranicu u bilo kakve komercijalne ili poslovne svrhe, a mi ne odgovaramo za bilo koji gubitak dobiti, gubitak posla, poslovni prekid ili gubitak poslovne mogućnosti.

Dok se trudimo da poduzmemo sve potrebne korake da osiguramo sigurnost naše web stranice (uključujući posjedovanje SSL certifikata), nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu virusom, distribuiranim napadom uskraćivanja usluge ili drugog tehnološki štetnog materijala koji može zaraziti vašu računarsku opremu, računarske programe, podatke ili drugi vlasnički materijal zbog vaše upotrebe naše web stranice ili preuzimanja bilo kojeg sadržaja na njoj ili na bilo kojoj web stranici koja je s njom povezana.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj web stranica povezanih na našoj web stranici. Takve veze ne bismo trebali tumačiti kao potvrdu od strane tih povezanih web stranica. Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati usljed vaše upotrebe istih.

Pored priznanja da „Prilika“ nije stranka ni u jednom ugovoru između korisnika, ovim putem oslobađate „Priliku“ od zahtjeva i odštete (stvarne i posljedične) svake vrste i prirode, poznate i nepoznate, koje proizlaze iz ili u na bilo koji način povezan s bilo kojim sporom koji imate s drugim korisnikom, bilo da je to u zakonu ili u kapitalu. Ovo izdanje uključuje, na primjer i bez ograničenja, bilo kakve sporove u vezi s radom, funkcijama i kvalitetom pruženih prilika ili odabranih kandidata, te zahtjeve za povratom na temelju sporova

Prijenos sadržaja na našu web stranicu

Kad god upotrebljavate funkciju koja vam omogućava da učitate sadržaj na našu web stranicu ili uspostavite kontakt s drugim korisnicima naše web stranice, morate se pridržavati standarda sadržaja koji su utvrđeni u našim Pravilima o prihvatljivoj upotrebi.

Garantujete da je svaki takav doprinos u skladu s tim standardima, a vi ćete biti odgovorni prema nama i nadoknaditi za bilo kakvo kršenje garancije. Ako ste fizičko lice, to znači da ćete biti odgovorni za svaki gubitak ili štetu koju pretrpimo kao rezultat vašeg kršenja garancije.

Svaki sadržaj koji pošaljete na našu web stranicu smatrat će se nepovjerljivim i nepridržanim. Zadržavate sva svoja prava vlasništva nad svojim sadržajem, ali od nas se mora dati ograničena licenca za upotrebu, pohranjivanje i kopiranje tog sadržaja te za distribuciju i stavljanje na raspolaganje trećim stranama. Prava koja nam licencirate opisana su u donjem odjeljku (Prava koja licencirate).

Također imamo pravo otkriti vaš identitet bilo kojoj trećoj strani koja tvrdi da bilo koji sadržaj koji ste objavili ili prenijeli na našu web stranicu predstavlja kršenje njihovih prava intelektualnog vlasništva ili njihovog prava na privatnost.

Nećemo biti odgovorni bilo kojoj trećoj strani za sadržaj ili tačnost bilo kojeg sadržaja koji ste objavili vi ili bilo koji drugi korisnik naše stranice.

Imamo pravo ukloniti bilo koju objavu koju napravite na našoj web stranici ako po našem mišljenju vaš post nije u skladu sa standardima sadržaja utvrđenim u našim Pravilima o prihvatljivoj upotrebi.

Stavovi koje su iznijeli drugi korisnici na našoj web stranici ne predstavljaju naše stavove ili vrijednosti.

Vi ste jedini odgovorni za osiguranje i izradu sigurnosne kopije svog sadržaja i za svu svoju komunikaciju i interakciju s drugim korisnicima naše stranice i kao rezultat vaše upotrebe web stranice.

Prava koja licencirate

Kada učitavate ili objavljujete sadržaj na našu web stranicu, dajete „Prilici“ trajnu, širom svijeta neekskluzivnu, prenosivu licencu, licencu za korištenje, reprodukciju, distribuciju, pripremu izvedenih djela, prikazivanje i promociju u vezi s uslugom koju pružamo i putem različitih medija.

Virusi

Ne garantiramo da će naša web stranica biti sigurna ili bez grešaka ili virusa.

Odgovorni ste za konfiguraciju svoje informacijske tehnologije, računarskih programa i platforme kako biste pristupili našoj web stranici. Trebali biste koristiti vlastiti softver za zaštitu od virusa.

Ne smijete zloupotrijebiti našu stranicu svjesno uvodeći viruse, trojance, crve, logičke bombe ili drugi materijal koji je zlonamjeran ili tehnološki štetan. Ne smijete pokušavati neovlašteno pristupiti našoj web stranici, poslužitelju na kojem se naša web stranica pohranjuje, bilo kojem poslužitelju, kompjuteru ili bazi podataka povezanim s našom web stranicom ili bilo kojim privatnim korisničkim podacima povezanim s našom web stranicom. Ne smijete napadati našu web stranicu napadom uskraćivanja usluge ili distribuiranim napadom uskraćivanja usluge. Kršeći ovu odredbu, počinili biste krivično djelo prema Zakonu o zloupotrebi računara iz 1990.. Svaka takva kršenja prijavićemo relevantnim organima za sprovođenje zakona i sarađivat ćemo s tim vlastima otkrivajući im vaš identitet. U slučaju takvog kršenja vaše pravo na korištenje naše web stranice odmah će prestati.

Povezivanje sa našom stranicom

Možete se povezati na bilo koju stranicu naše web stranice, pod uslovom da to činite na pravičan i zakonit način i ne nanoseći štetu našem ugledu.

Ne smijete uspostaviti vezu na takav način da sugerišete bilo kakav oblik udruživanja ili odobrenja s naše strane tamo gdje ne postoji.

Ne smijete uspostaviti vezu do naše stranice na bilo kojoj web stranici koja nije u vašem vlasništvu.

Naša web stranica ne smije biti uokvirena na bilo kojoj drugoj web stranici.

Pridržavamo pravo povlačenja povezivanja bez prethodne najave.

Web stranica na koju povezujete mora u svemu biti u skladu sa standardima sadržaja utvrđenim u našim Pravilima o prihvatljivoj upotrebi.

Ako želite koristiti bilo kakav sadržaj na našoj web stranici osim navedenog, kontaktirajte info@prilika.ba.

Važeći zakon

Ako ste fizičko lice, imajte na umu da ove uslove korištenja, njegov sadržaj i formiranje uređuje zakon Bosne i Hercegovine. I vi i mi smo saglasni da će sud u Sarajevu imati isključivu nadležnost.

Ako ste pravno lice, ovi uslovi upotrebe, njegov sadržaj i njegovo formiranje (i svi izvanpartijski sporovi ili zahtjevi) uređeni su zakonom Bosne i Hercegovine. Obje stane su saglasne u isključivoj nadležnosti suda u Sarajevu.

Kontaktirajte nas

Da biste nas kontaktirali, pošaljite nam e-mail na info@prilika.ba.

Hvala što ste posjetili našu stranicu.